PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie plików dziennika

1.1. W ramach dostępu do swojej strony internetowej, spółka GRAVIS Industry s.r.o. przetwarza pliki dziennika dotyczące dostępu do tej strony internetowej, w celu ochrony swych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu ochrony strony internetowej i ulepszeniu jej funkcjonowania.

1.2. Pliki dziennika są w ten sposób przetwarzane bez zgody osoby odwiedzającej stronę internetową i są przechowywane przez okres 1 miesiąca od wizyty danej strony internetowej.

1.3. Przetwarzanie tych protokołów zostanie przeprowadzone przez samą spółkę GRAVIS Industry s.r.o., lub powierzy to osobie trzeciej, do których należy; przetwarzanie plików dziennika, przetwarza spółka GRAVIS Industry s.r.o. następujące dane, które mogą, (ale nie muszą) obejmować dane osobowe odwiedzającego stronę internetową:

strona internetowa, z której odwiedzający daną stronę internetową spółki GRAVIS Industry s.r.o. odwiedził;

Adres IP;

data dostępu i godzina dostępu;

ewentualne zapytanie odwiedzającego;

kod odpowiedzi http;

przesyłane grupy danych;

informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym komputera odwiedzającego stronę.

2. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera

2.1. Jeżeli odwiedzający stronę będzie zainteresowany wysyłaniem newslettera i innych wiadomości reklamowych, spółka GRAVIS Industry s.r.o. będzie przetwarzać podane dane osobowe takiego odwiedzającego w tych celach, zawsze przynajmniej w zakresie adresu e-mail. Jeżeli odwiedzający poda spółce GRAVIS Industry s.r.o. również swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia), będzie spółka GRAVIS Industry s.r.o. przetwarzać te dane również w określonych celach. Treść newslettera i innych przekazów reklamowych może być personalizowana na podstawie podanych danych oraz innych danych służących do personalizacji treści, o których GRAVIS Industry s.r.o. dowie się z zachowania odwiedzającego na stronie, ewentualnie newslettera.

2.2. Spółka GRAVIS Industry s.r.o. rozpocznie przetwarzanie danych osobowych odwiedzającego dopiero po tym, jak odwiedzający wypełni swoje dane w odpowiednim formularzu zapisu do newslettera i innych wiadomości reklamowych, a następnie potwierdzi zlecenie zamówienia odpowiedzią zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli zlecenie zamówienia nie zostanie potwierdzone, dane wprowadzone przez odwiedzającego do formularza zostaną bez zbędnej zwłoki zlikwidowane.

2.3. Podane dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania udzielonej zgody. Przetwarzanie podanych danych osobowych będzie realizowane przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o. samodzielnie lub powierzy je podmiotowi trzeciemu.

Zgoda na takie przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, zarówno poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia o wycofaniu zgody w formie pisemnej na adres siedziby spółki GRAVIS Industry s.r.o. (patrz wyżej), jak również klikając w ten link: tutaj. Udzieloną zgodę można również cofnąć, klikając w link „Wypisz się z newslettera GRAVIS Industry s.r.o.” w wysłanym newsletterze lub wiadomości reklamowej. Bez udzielenia zgody nie jest możliwe wysłanie komunikatu reklamowego spółki GRAVIS Industry s.r.o.

3. Wykorzystywanie plików cookie i analiza stron internetowych

3.1. W celu usprawnienia funkcjonowania strony internetowej, oceny ruchu na stronie internetowej oraz optymalizacji działań marketingowych, spółka GRAVIS Industry s.r.o. używa na swojej stronie internetowej plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę lokalnie na komputerze, na którym wyświetlana jest strona internetowa.

3.2. Pliki cookie nie służą ani nie umożliwiają osobistej identyfikacji użytkowników strony internetowej. Lista wszystkich plików cookie, które spółka GRAVIS Industry s.r.o. zbiera na swojej stronie internetowej, jest dostępna tutaj.

3.3. Jeżeli osoba odwiedzająca stronę nie wyraża zgody na zbieranie plików cookies, może uniemożliwić ich zbieranie poprzez zmianę ustawień swej przeglądarki w ustawieniach przeglądarki.

4. Korzystanie z wtyczek społecznościowych

4.1. Strona internetowa spółki GRAVIS Industry s.r.o. zawiera również wtyczki społecznościowe innych firm, które umożliwiają odwiedzającym stronę internetową udostępnianie treści swoim znajomym i innym kontaktom. Chodzi o:

wtyczkę sieci Facebook, która jest zarządzana przez spółkę Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

wtyczkę usługi Youtube, która jest zarządzana przez spółkę YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółka-córka Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

wtyczkę usługi Instagram, która jest zarządzana przez spółkę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

4.2. Prosimy pamiętać, że te wtyczki społecznościowe nie są zarządzane przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o., która w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przetwarzanie danych osobowych przez wyżej wymienionych operatorów (administratorów) tych wtyczek lub stron internetowych, do których prowadzą linki, ani za ich funkcjonalność i jakiekolwiek szkody, które mogłyby zostać przez nie wyrządzone.

5. Inne prawa związane z ochroną danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o. nie obejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które miałyby skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpłynęły na podmioty danych, których dane osobowe spółka GRAVIS Industry s.r.o. przetwarza zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

5.2. Podmiotom danych, których dane osobowe są przetwarzane przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o., przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych, przy spełnieniu warunków określonych przepisami prawa:

(i) prawo dostępu do danych osobowych, polegające na prawie do otrzymania na żądanie informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przeprowadzanych przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o.;

(ii) prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych;

(iii) prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych;

(iv) prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

(v) prawo do przenoszenia danych osobowych;

(vi) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda jest podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych osobowych (tj. wysyłania newsletterów i innych komunikatów reklamowych).

5.3. Podmioty danych, których dane osobowe są przetwarzane przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o., mają również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes spółki GRAVIS Industry s.r.o..

5.4. Wyżej wymienione prawa, podobnie jak skargi, mogą podmioty danych, których dane osobowe są przetwarzane przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o., zostać zastosowane w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) u spółki GRAVIS Industry s.r.o. jako administratora danych, na danych kontaktowych wymienionych poniżej w art. 6.

5.5. Użytkownicy oraz inne osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez spółkę GRAVIS Industry s.r.o., mogą również wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, strona internetowa: www.uoou.cz.

6. Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności jest spółka:

GRAVIS Industry s.r.o.

REGON:            06042066

siedziba:            Na Zbytkách 41, Staré Město, 739 01

Tel.:             + 420 775 797 088

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie od 21.05. 2018.

Image