SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

1. Naplófájlok feldolgozása

1.1. A GRAVIS Industry s.r.o. a weboldalához való hozzáféréssel összefüggésben naplófájlokat dolgoz fel a weboldalhoz való hozzáférésről, hogy megvédje jogos érdekeit a weboldal védelmének biztosítása és működésének javítása érdekében.

1.2. A naplófájlokat így a weboldal látogatójának beleegyezése nélkül dolgozzák fel, és a weboldal látogatását követően 1 hónapig tárolják.

1.3. A naplófájlok feldolgozását maga a GRAVIS Industry s.r.o. társaság végzi, vagy egy harmadik felet bíz meg ezzel, aki a következő: a naplófájlok feldolgozását a GRAVIS Industry s.r.o. végzi a következő adatok feldolgozásával, amelyek tartalmazhatják (de nem feltétlenül) a weboldal látogatójának személyes adatait:

a weboldal, amelyről a látogató a GRAVIS Industry s.r.o. weboldalára látogatott;

IP-cím;

a hozzáférés dátuma és időpontja;

a látogató bármilyen kérdése;

http válaszkód;

a továbbítandó adatcsoportok;

a látogató számítógépének böngészőjére és operációs rendszerére vonatkozó információk.

2. Személyes adatok feldolgozása hírlevélküldés céljából

2.1. Amennyiben a weboldal látogatója hírlevelek és egyéb reklámüzenetek küldése iránt érdeklődik, a GRAVIS Industry s.r.o. hozzájárulás alapján feldolgozza a látogató által e célból megadott személyes adatokat, mégpedig legalább az e-mail cím erejéig. Ha a látogató a GRAVIS Industry s.r.o.-nak az azonosító adatait (vezetéknév, keresztnév, születési dátum) is megadja, a GRAVIS Industry s.r.o. ezeket az adatokat is feldolgozza a megadott célokból. A hírlevél és más reklámüzenetek tartalma személyre szabható a megadott adatok és a tartalom személyre szabásához szükséges egyéb adatok alapján, amelyeket a GRAVIS Industry s.r.o. a látogató weboldalon tanúsított viselkedése vagy hírlevél alapján ismer meg.

2.2. A GRAVIS Industry s.r.o. csak azután kezdi meg a látogató személyes adatainak feldolgozását, hogy a látogató kitölti a hírlevél és egyéb reklámüzenetek megrendeléséhez szükséges űrlapot, majd a kapott e-mail üzenetben szereplő utasításoknak megfelelően válaszolva megerősíti a megrendelést. Ha a megrendelést nem erősítik meg, a látogató által az űrlapon megadott adatokat felesleges késedelem nélkül megsemmisítik.

2.3. A szolgáltatott személyes adatokat a megadott hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A szolgáltatott személyes adatok tényleges feldolgozását a GRAVIS Industry s.r.o. maga végzi, vagy egy harmadik felet bíz meg ezzel.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás teljesen önkéntes, és bármikor visszavonható, mind a hozzájárulás visszavonásáról szóló írásbeli értesítés elküldésével a GRAVIS Industry s.r.o. székhelyének címére (lásd fent), mind pedig a következő linkre kattintva: itt. A megadott hozzájárulás visszavonható a „Leiratkozás a GRAVIS Industry s.r.o. hírleveléről” linkre kattintással, amely a kiküldött hírlevélben vagy reklámüzenetben található. A GRAVIS Industry s.r.o. társaság reklámüzeneteinek küldése hozzájárulás nélkül nem lehetséges.

3. Sütik (cookie fájlok) használata és weboldal-elemzés

3.1. A GRAVIS Industry s.r.o. a weboldalán sütiket használ a weboldal működésének javítása, a forgalom kiértékelése és a marketingtevékenység optimalizálása érdekében. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző helyben tárol a weboldal megtekintésére használt számítógépen.

3.2. A sütik nem szolgálnak a weboldal felhasználóinak személyes azonosítására és nem teszik lehetővé azt. A GRAVIS Industry s.r.o. által a weboldalán gyűjtött összes süti listája itt érhető el.

3.3. Ha a weboldal látogatója nem ért egyet a sütik gyűjtésével, a böngésző beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatja a sütik gyűjtését a böngésző beállításaiban.

4. Közösségi beépülő modulok használata

4.1. A GRAVIS Industry s.r.o. honlapja harmadik féltől származó közösségi beépülő modulokat (pluginokat) is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a honlap látogatóinak, hogy tartalmakat osszanak meg barátaikkal és más kapcsolataikkal. A következőkről van szó:

Facebook hálózati beépülő modul, amelyet a Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA kezel;

YouTube szolgáltatás beépülő modulja, amelyet a YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, a Google Inc. leányvállalata, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, kezel;

Instagram szolgáltatás beépülő modulja, amelyet az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA kezel.

4.2. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezeket a közösségi beépülő modulokat nem a GRAVIS Industry s.r.o. kezeli, amely nem felelős a személyes adatoknak a beépülő modulok fent említett üzemeltetői (rendszergazdái) vagy az általuk hivatkozott weboldalak által történő feldolgozásáért, sem azok működéséért vagy az általuk okozott esetleges károkért.

5. A személyes adatok védelmével összefüggő egyéb jogok

5.1. A személyes adatok GRAVIS Industry s.r.o. általi feldolgozása nem foglal magában olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalt, amely joghatással járna vagy egyébként jelentős mértékben érintené azokat az érintetteket, akiknek személyes adatait a GRAVIS Industry s.r.o. a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeli.

5.2. Azokat az érintetteket, akiknek személyes adatait a GRAVIS Industry s.r.o. kezeli, a következő jogok illetik meg személyes adataik kezelésével kapcsolatban, feltéve, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülnek:

(i) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, amely magában foglalja azt a jogot, hogy kérésre ingyenesen tájékoztatást kapjanak arról, hogy a GRAVIS Industry s.r.o. mely személyes adataikat kezeli;

(ii) a kezelt személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

(iii) a kezelt személyes adatok törléséhez való jog;

(iv) a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog;

(v) a személyes adatok hordozhatóságához való jog;

(vi) a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga, feltéve, hogy a hozzájárulás a szóban forgó személyes adatok feldolgozásának jogalapja (pl. hírlevelek és egyéb promóciós közlemények küldése esetén).

5.3. Azon érintettek, akiknek a személyes adatait a GRAVIS Industry s.r.o. kezeli, jogosultak tiltakozni személyes adataik feldolgozása ellen, ha a feldolgozás jogalapját a GRAVIS Industry s.r.o. jogos érdekei képezik, feltéve, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek.

5.4. A fent említett jogokat, valamint a panaszokat az érintettek, akiknek személyes adatait a GRAVIS Industry s.r.o. kezeli, írásban vagy e-mailben gyakorolhatják a GRAVIS Industry s.r.o. mint adatkezelő felé, az alábbi 6. cikkben felsorolt elérhetőségeken.

5.5. A felhasználók és más személyek, akiknek személyes adatait a GRAVIS Industry s.r.o. kezeli, panaszaikkal a felügyeleti hatósághoz is fordulhatnak, amely az Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Pplk. Sochova 27, 170 00 Prága 7, telefonszám: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

6. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

6.1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján kezelt személyes adatok adatkezelője az alábbi társaság:

GRAVIS Industry s.r.o.

Cégjegyzékszám:            06042066

Székhely:                           Na Zbytkách 41, Staré Město (Óváros), 739 01

Telefeonszám:                 + 420 775 797 088

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 21-től érvényes és hatályos.

Image