Stali jsme se členy České parkovací asociace!

Logo česká parkovací asociace

Gravis Industry vstoupil začátkem tohoto roku do České parkovací asociace. Tato organizace si klade za cíl řešit efektivně, ekonomicky a pokud možno ekologicky problémy s parkováním dnešní doby. S těmito cíli se naprosto ztotožňujeme, a tak jsme velice rádi, že můžeme přispět i naším produktem a know how při přetváření parkovacích možností nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Web: https://www.parkovaciasociace.cz/