Možnosti identifikace uživatele

CAR TOWER je velice jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení. Možnosti identifikace řidiče jsou různé a každé řešení je vhodné pro jiný způsob používání parkovací věže. Například v rezidenčním parkováním je vhodná identifikace pomocí kamery a čtení SPZ, nebo za použití čipu/karty a to z toho důvodu, že CAR TOWER používají stále stejní uživatelé. Naopak při využívání pro krátkodobé parkování, například u nákupních center, je lepší využití QR kódů.