SERVER iDNES.cz o parkovacích věžích v České Třebové

Dobrý den,
rádi bychom touto formou reagovali na článek uveřejněný na iDNES.cz o parkovacích věžích v České Třebové, který napsal pan Půlpán dne 26. května 2020, jelikož informace v něm uvedené jsou přinejmenším zavádějící.

Vážíme si všech reakcí z řad odborníků i široké veřejnosti. Uvědomujeme si, že stavba parkovacích věží je v České republice věc nová, ale problém s parkovací kapacitou je dosti značný a mnoho efektivních, ekologických a ekonomicky schůdných řešení není. Snažíme se přinášet na základě našich dlouholetých zkušeností v průmyslu to nejlepší řešení, přizpůsobené Evropské legislativě, přizpůsobené ekologickým požadavkům dnešní doby a potřebám dané lokality.

Parkovací věže považujeme za velice efektivní řešení s řadou výhod. Jednou z předních výhod je velká úspora místa bez zbytečně zastavěné plochy, a tím pádem umožnění lepšího vsakování vody do půdního systému. Věž je semi-mobilní konstrukcí, která se v průběhu své životnosti může libovolně přesouvat dle aktuálních potřeb. Také údržba je ve srovnání s jinými alternativami městského parkování v průběhu času minimální.

Další z předností, je variabilita opláštění věže, kdy design může být opravdu jakýkoliv, ať už architektonicky shodný s okolím, industriální, nebo třeba reklamního charakteru.

Věříme, že naše řešení je vhodné pro většinu myslitelných situací a pomůžeme tak vybudovat efektivní parkování s ohledem na budoucnost planety, městské trvalé zástavby za užití minimálních nákladů při zachování co největší variability. Pozemky ve městech se dají využít pro jiné, občansky přívětivější stavby, nebo zachování zeleně. Pro vyřešení parkování jsme tady my.

S pozdravem

Tým CAR TOWER
Gravis Industry s.r.o.