Bezpečnost věže

Bezpečnost lidí i celého parkovacího procesu bereme velice vážně, a proto jsme se bezpečnosti důkladně věnovali. CAR TOWER je plně certifikované strojní zařízení, které plní ty nejnáročnější kritéria. Díky tomu jsme získali certifikaci TÜV a plníme tak veškeré legislativní nároky, napříč celou Evropskou Unií.

CAR TOWER má celou řadu bezpečnostních prvků, které snímají prostor v okolí plošiny tak, aby při zahájení parkovacího procesu nebyl v prostoru nikdo přítomen, nebyly otevřené dveře vozu a vjezdová brána byla zavřená. Náš systém také vyhodnocuje náklony plošiny, její zatížení a věž je opatřena nouzovým tlačítkem STOP. Na věži jsou také uvedena všechna nařízení a bezpečnostní rizika, stejně jako pokyny pro správné provedení parkovacího procesu. Z hlediska co největší bezpečnosti je třeba, aby řidič vždy potvrdil, že se může parkovací proces zahájit a že je auto bez osob či zvířat a auto je zamknuté.

Mezi další bezpečnostní prvky věže patří oplocení celé věže, včetně vstupní/výstupní brány a pojistky proti přepětí motoru, pro dosažení co nejdelší životnosti.