Výroba a výstavba parkovacej veže

Výroba parkovacích veží nie je úplne jednoduchá. Ide o dôkladne a presne vyrobený sústav zostáv a dielcov, ktoré pri montáži musia zapadnúť s presnosťou na desatiny milimetrov

Pri výrobe sa používajú najnovšie technológie opracovania hutníckych materiálov, ale aj dôsledne pripravený systém elektroinštalácie a programovania. Systém už počas výroby zohľadňuje potreby jednotlivých zákazníkov, čím vzniká unikátny parkovací systém.

Systém je navrhnutý tak, aby na dve parkovacie miesta umožnil súčasné parkovanie až 16 automobilov, umiestnených horizontálne v dvoch radoch Celý systém je riadený z ovládacieho centra pod vežou a automobily sa točia zhora dole – karusel. Veža si nájde voľné parkovacie miesto a pripraví ho pre ďalšieho parkujúceho. Systém sám určí výhodnejšiu cestu a odovzdá auto šoférovi. Netočí sa iba jedným smerom, ale volí vždy kratší variant. Z pohľadu priestoru a efektivity ide o veľmi úsporné parkovisko.

Z konštrukčnej stránky ide o samostatne stojacu konštrukciu z životnosťou dlhšou ako 20 rokov. Inštalácia trvá tri dni v závislosti od typu konštrukcie. CAR TOWER je flexibilný systém, ktorý umožňuje aj rýchlu demontáž a premiestnenie na ľubovoľné miesto počas životnosti konštrukcie. Navyše je systém navrhnutý s maximálnym stupňom unifikácie jednotlivých komponentov, čím je predpripravený na možnosť dodatočného zastrešenia, a použitia doplnkov v súlade s požiadavkami zákazníka.   

.